Úsporný termoformingový stroj

Jedná se o projekt firmy PLASTYKO WORD s.r.o., který v rámci programu Úspory energie řeší snížení energetické náročnosti výrobního procesu plastových obalů metodou termoformingového tvarování.

Úsporný termoformingový stroj

Energeticky náročný stroj  bude nahrazen strojem energeticky úsporným.

V rámci  projektu bude pořízen nový úsporný termoformingový stroj s finanční podporou Evropské unie.

(registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019106)