Inovace procesu tvarování fólie s použitím bezkontaktního předehřevu

Jedná se o projekt firmy PLASTYKO WORD s.r.o., který řeší inovace výrobního zařízení a výrobkové řady platových obalů na různý sortiment a proces jejich výroby metodou termoformingového tvarování.

Inovace procesu tvarování fólie s použitím bezkontaktního předehřevu

Plastové obaly vyráběné novou technologií s použitím bezkontaktního předehřevu zpracovávaného materiálu sálavým teplem umožňují zpracovávat polypropylen, který je vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem vhodnějším materiálem především pro obaly používané v potravinářství a zdravotnictví.

V rámci inovačního projektu byl pořízen nový termoformingový stroj s finanční podporou Evropské unie.

(registrační číslo projektu  CZ.01.1.02/0.0/0.0./17_109/0011133)